Busvervoer

De schoolbus rijdt alleen op Brakels grondgebied.
Het busvervoer wordt door de gemeente verrekend op de maandelijkse factuur conform de tarieven van De Lijn.
De busroute vindt u hier.

 

Wanneer de kinderen – voor welke uitstap ook – gebruik maken van de bus dient dat zo veilig en ordentelijk mogelijk te verlopen.
Dit kunnen we alleen maar waarmaken als de buschauffeurs, de busbegeleisters, de leerkrachten en de kinderen hun steentje bijdragen.
We geven jullie daarom een aantal richtlijnen waaraan de kinderen zich dienen te houden.
Mogen we vragen dit ‘busreglement’ met je kind te bespreken.

BUSREGELEMENT

 • De kinderen staan tijdig klaar om de bus te nemen zodat het vervoer vlot kan verlopen en iedereen op tijd op zijn bestemming aankomt. (zie busroute)
 • De bus wacht niet langer dan 2 minuten en rijdt dan door ook als de kinderen er niet zijn. De ouders worden dan vriendelijk verzocht de kinderen zelf naar de school te brengen.
 • Het is verboden de bus te nemen of te verlaten op een onvoorziene halte.
 • Wanneer uw kind(eren) op een andere plaats dienen opgehaald of afgezet te worden kan dit alleen mits voorafgaandelijke vraag aan en toestemming van de directie. Hetzelfde geldt voor sporadisch of occasioneel gebruik van de schoolbus.
 • De kinderen moeten de busbegeleid(st)er en de chauffeurs gehoorzamen, zij zijn immers verantwoordelijk gedurende de busrit.
 • Na het verlaten van de bus bevinden de kinderen zich niet meer onder de hoede
 • van de busbegeleid(ster) en/of de chauffeur. Wanneer de kinderen door      omstandigheden niet opgevangen worden bij hun aankomst, zullen zij met de      bus terug naar school gebracht worden. Zij kunnen daar dan opgehaald      worden in de opvang tot 18u30.
 • De kinderen gedragen zich beleefd en zijn rustig. Wanneer zij na herhaalde opmerkingen storend gedrag blijven vertonen, zullen zij niet langer gebruik mogen maken van het busvervoer. De directie zal hieromtrent de ouders inlichten.
 • De kinderen nemen de door de begeleidster aangeduide plaats in en blijven op die plaats zitten en maken hierbij gebruik van de veiligheidsgordels.
 • In de bus is het verboden om te eten, te snoepen, te drinken, te roken.
 • De kinderen mogen in de bus geen deuren of ramen openen.
 • Mochten er vernielingen aangericht worden dan vallen die ten laste van de ouders of de voogd.